انجمن وردپرس
نداشتن بیمه شخص ثالث جرم محسوب می شود؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن وردپرس (http://forum.4wordpress.ir)
+-- انجمن: همیاری و همفکری اعضا (/Forum-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7)
+--- انجمن: سئوالات عمومی (/Forum-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- موضوع: نداشتن بیمه شخص ثالث جرم محسوب می شود؟ (/Thread-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F)نداشتن بیمه شخص ثالث جرم محسوب می شود؟ - بیمه ها - 19-12-2017 10:23 AM

در قانون دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، کلمه ”اجباری“ به صراحت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف به تهیه این بیمه نامه کرده است. نداشتن دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شخص ثالث برای این وسایل جرم محسوب می شود؛ طبق ماده ۴۲  قانون بیمه شخص ثالث «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی  و یا پلیس راه ارائه کنند.
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند.»
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.